Chat with us, powered by LiveChat

Trgovina neiskorištenim softverom ima zeleno svjetlo od Suda Europske unije.

Legalna trgovina "korištenim" odnosno neiskorištenim softverom sada je dostupna i u Slovačkoj.Legalnost takve prodaje potvrđena je odlukom Suda Europske unijeOd srpnja 2012. godine, što predstavlja značajnu prekretnicu u području informatike. Sudska odluka pruža bez presedana pravnu sigurnost za kupce sekundarnih licenci i predstavlja za njih značajnu uštedu na troškovima licenciranog softvera. Proizvođači softvera ne mogu svojim kupcima zabraniti prodaju svojih viška licenci, što se odnosi i na tzv. OEM licence.

 

Tržište s rabljenim licencama postoji na zapadnoeuropskom tržištu već više od deset godina. Budući da do sada nije postojao slovački presedan u obliku sudske odluke, unatoč legalnosti kupnje i prodaje rabljenog softvera, neke privatne osobe i tvrtke su pristupale ovom poslovanju s rezervom. No, odluka Suda Europske unije, koja se rodila nakon dugih pet godina, danas nam pruža tu mogućnost.

 

Proizvođači softvera više ne mogu postavljati prepreke pri daljnjem vrednovanju softverskih licenci.I to čak ni tada, kada se kupac nakon kupnje odgovarajuće licence instalira softver preuzet s interneta (kao što to, na primjer, većina tvrtki radi s volumenskim licencama). Budući da je sada pravna sigurnost za sve korisnike korištenih licenci potpuno osigurana, proizvođač više ne može zabraniti kupcu da proda takve licence i stoga su ti dijelovi licencnih ili drugih ugovora koji eventualno sadrže takvu zabranu, nevažeći. Sud Europske unije ne odlučuje u nacionalnim sporovima, ali u ovoj odluci daje i način tumačenja odluka za nacionalne sudove u sličnim slučajevima, pri čemu su nacionalni sudovi više obvezni postupati u skladu s ovom odlukom Suda Europske unije.

 

"O ovoj odluci Suda Europske unije govorit ćemo u budućnosti kao o povijesnoj, jer donosi ogromne promjene u život proizvođača i korisnika softvera. Pri trgovanju u velikim količinama možemo računati na dodatne značajne uštede za male i srednje poduzetnike, kao i za velike ili multinacionalne tvrtke. Prema našem mišljenju, ova odluka Suda Europske unije može značajno ubrzati razvoj trgovine rabljenim softverom i na slovačkom tržištu."Pravna pozadina i očekivani utjecaji na slovačko tržište

Sudska odluka se na prvi pogled odnosi na Oracle licence. Sud Europske unije u odluci je izjavio tako ozbiljnu izjavu koja seodnose se na licence svih proizvođača softvera, time je eliminirao svaku nesigurnost. U ovom slučaju možemo govoriti o složenoj, presudnoj sudskoj odluci. Njen je utjecaj velik i dotaknut će gotovo svakoga (kao korisnika, tako i proizvođača softvera). Ova odluka mijenja gotovo sva dosadašnja pravila igre.

 

Kod nekih proizvođača, kao što je npr. Microsoft ili SAP, bilo je i do sada moguće tzv. "Prijenos licence". Pravni "put" procesa takvog prijenosa bio je tanak i bio je vezan nekoliko uvjetima. Nadalje, za prijenos volumenskih (volume) licenci, kao npr. Microsoft Enterprise Agreement je potrebna suglasnost proizvođača. U budućnosti će se ovaj transfer "stazica" promijeniti u "autocestu", jer će se otvoriti mogućnost trgovanja i s volumenskim (volume) licencama.

 

Obveza dobivanja proizvođačevog pristanka za prijenos nestaje, jer proizvođačne može reći "NE", čak ni prijevod ne može zabraniti.I to čak i kada licencni ugovor izričito zabranjuje daljnji prijenos. Sud ponovno upozorava proizvođače da pravo stoji iznad ugovora. Ne ostavlja prostor proizvođačima da putem ugovora zaobilaze volju Europske Unije, kako se ne bi na pojedinačnim tržištima našli u takvoj moćnoj poziciji da bi ograničavali prava kupaca slijedeći svoje vlastite ciljeve.

 

U vezi s prijenosom OEM licenci, u Češkoj, za razliku od drugih europskih država, vodila se rasprava o mogućnosti "prijenosa" OEM licenci (npr. prilikom otpisivanja hardvera), odnosno mogućnosti prodaje posebno OEM licenci i posebno korištenog hardvera. I ovu raspravusudska odluka s konačnom valjanošću završila u korist kupacaI u korist tržišta s rabljenim licencama. Sud je čak izjavio da, za razliku od trenutnih pravila - kada je bilo moguće prodati samo materijaliziranu licencu (OEM naljepnica i odgovarajući CD / DVD medij) - od sada korisnik može sam izraditi podatkovni medij i tako na temelju "doktrine iscrpljivanja prava" ("exhausting rule") za daljnju prodaju licence nije potreban originalni podatkovni medij od proizvođača softvera. Dakle, gotovo sav softver postaje prenosiv.

 

Godišnji troškovi nabave licenci čine značan dio troškova na IT u tvrtkama. Tvrtke sada mogu nabaviti onoliko licenci i u onoj verziji koja im je potrebna. Ne moraju po svaku cijenu kupiti najnovije verzije softvera, ako u tvrtki još uvijek koriste starije, prethodne verzije softvera koje su dovoljne za njihove potrebe. Na ovaj način mogu uštedjeti do 30-50% troškova nabave softvera.Korištena licenca je ista kao nova - ne treba se koristiti,Svaka instalacija je iznova i iznova "nova" i dostupna je po vrlo povoljnim cijenama.

 

Proizvođači doduše nude softver u različitim složenim licencnim konstrukcijama koje nude mogućnosti za ostvarivanje ušteda, ali ova pravila treba savršeno poznavati kako bi se postigao željeni učinak. Kupnja rabljenog softvera, međutim, donosi uštede odmah. Novac ušteđen na ovaj način može se uložiti u poboljšanje IT infrastrukture, optimizaciju procesa ili uvijek potrebno obrazovanje ljudskih resursa. Ako pogledamo odluku Suda Europske unije iz druge perspektive, to bi na kraju moglo značiti i stvaranje novih radnih mjesta u Slovačkoj Republici i drugim regijama.

Za kraj, članak o legalnosti licenci

Članak o preprodaji i legalnom korištenju sekundarnog SW