Obchodování s nevyužitým softwarem má zelenou od Soudního dvora Evropské unie.

Legální obchodování s "použitým" resp. nevyužitým softwarem je již dostupné i na Slovensku. Legálnost takového prodeje je potvrzena rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie z července roku 2012, které představuje výrazný milník v oblasti informatiky. Rozhodnutí soudu dává bezprecedentní právní jistotu pro zákazníky druhotných licencí a představuje pro ně značnou úsporu nákladů na licencovaný software. Výrobci softwaru zároveň nemohou svým zákazníkům zakazovat prodej svých nadbytečných licencí, přičemž toto platí i pro tzv. OEM licence.

Trh s použitými licencemi existuje na západoevropském trhu již více než deset let. Protože dosud neexistoval slovenský precedens ve formě soudního rozhodnutí, navzdory legálnosti nákupu a prodeje použitého softwaru některé soukromé osoby i firmy přistupovali k takovému obchodování rezervovaně. Avšak rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, které se rodilo dlouhých pět let nám tuto možnost dnes přináší.

Výrobci softwaru již nemohou klást překážky při dalším zhodnocování softwarových licencí a to ani tehdy, když se zákazník po zakoupení si příslušné licence nainstaluje software ze stránek stažen z internetu (jak to např. Dělá většina firem při objemových licencí). Protože je nyní právní jistota pro všechny uživatele použitých licencí naplno zajištěna, výrobce již zákazníkovi nemůže zakázat, aby prodal takové licence a proto jsou ty pasáže licenčních či jiných smluv, které takový zákaz případně obsahují, neplatné. Soudní dvůr Evropské unie nerozhoduje v národních sporech, ale v tomto rozhodnutí udává i způsob výkladu rozhodnutí pro národní soudy v podobných případech, přičemž jsou národní soudy na více povinné jednat v souladu s tímto rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie.

 

"O tomto rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie budeme v budoucnu hovořit jako o historickém, protože přináší obrovské změny do života výrobců a uživatelů softwaru. Při obchodování ve velkých objemech můžeme počítat s dalšími významnými úsporami nákladů pro malé a střední podniky, tak pro velké, či nadnárodní společnosti. Podle našeho názoru toto rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie může výrazným způsobem akcelerovat rozvoj obchodování s použitým softwarem i na slovenském trhu. "

Právní pozadí a očekávané dopady na slovenský trh

Soudní rozhodnutí se na první pohled tyká licencí Oracle. Soudní dvůr Evropské unie v rozhodnutí uvedl takové závažné prohlášení, které se týkají licencí všech výrobců softwaru, a tím ukončil jakoukoliv nejistotu. V tomto případě můžeme hovořit o komplexním, precedenčním soudním rozhodnutí. Jeho dosah je velký a bude se dotýkat téměř každého (jak uživatele, tak výrobců softwaru). Toto rozhodnutí mění téměř všechny dosavadní pravidla hry.

U některých výrobců, jako je např. Microsoft nebo SAP, byl i dosud možný tzv. "Licenční transfer". Právní "cestička" procesu takového převodu byla tenká a byla vázána několika podmínkami. Dále k převodu objemových (volume) licencí, jako např. Microsoft Enterprise Agreement byl nutný souhlas výrobce. V budoucnu se ale tato transferová "cestička" změní na "autostrádu", nakolik se otevře možnost obchodování i s objemovými (volume) licencemi.

Povinnost získat souhlas výrobce na převod zaniká, protože výrobce nemůže říci "NE", dokonce převod ani nemůže zakázat. A to ani tehdy, pokud licenční smlouva výslovně zakazuje další převod. Tímto soud opět upozorňuje výrobců na to, že právo stojí nad smlouvami. Nedává prostor tomu, aby výrobci prostřednictvím smluv obcházeli vůli Evropské unie, aby se na jednotlivých trzích nedostali do takové mocenské pozice, kdy by okliešťovali práva zákazníků sledujíc své vlastní cíle.

V souvislosti s převodem OEM licencí probíhala v Česku, na rozdíl od jiných evropských států, diskuse ohledně možnosti "přenosu" OEM licencí (např. Při vyřazování hardwaru), resp. možnosti odprodat zvlášť OEM licence a zvlášť použitý hardware. I tuto diskusi soudní rozhodnutí s konečnou platností ukončilo ve prospěch zákazníků a ve prospěch trhu s použitými licencemi. Soud dokonce prohlásil, že oproti současným pravidlům - kdy bylo možné prodat pouze zhmotněnou licenci (OEM nálepka a příslušný nosič CD / DVD) - od teď si může zákazník vyrobit datový nosič sám a tak na základě "doktríny vyčerpání práv" ( "exhausting rule" ) není pro další prodej licence potřebný originální datový nosič od výrobce softwaru. Čili se téměř veškerý software stává přenositelným.

 

Roční pořizovací náklady na licence tvoří značnou část nákladů na IT ve firmách. Firmy mohou od nyní obstarat takové množství licencí a v takové verzi, v jaké je potřebují. Nemusejí nakoupit za každou cenu nejnovější verze softwarů, kdy ve firmě stále používají starší, předchozí verze softwarů, které jsou pro jejich potřeby dostatečné. Takto mohou ušetřit až 30-50% nákladů na pořízení softwaru. Použitá licence je stejná jako nová - neopotřebuje se, každou instalací je znovu a znovu "nová" a je k dispozici za velmi příznivé ceny.

Výrobci sice nabízejí softwary v různých komplikovaných licenčních konstrukcích, které nabízejí možnosti pro realizaci úspory, tato pravidla ale třeba dokonale znát, aby se dostavil požadovaný efekt. Nákup použitého softwaru však přináší úspory okamžitě. Takto uspořené peníze lze investovat do zlepšení IT infrastruktury, do optimalizace procesů, nebo do vždy potřebného vzdělávání lidských zdrojů. Když se na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie podíváme jinou optikou, může to v konečném důsledku znamenat i vytvoření nových pracovních míst v České republice i v dalších regionech.

Článek o legálnosti licencií

Článek o preprodeji a legálním používání druhotného SW