Chat with us, powered by LiveChat

I. 
Alapvető rendelkezések

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek/ ÁSZF”) megfelelnek a módosított 40/1964., a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.), a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács 372/1990. számú, a közigazgatási szabálysértésekről szóló törvényének módosításáról szóló 250/2007 (a továbbiakban: Fogyasztóvédelmi Törvény), a távollevők között kötött szerződés vagy az Eladó telephelyén kívül kötött szerződés szerinti áru értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás fogyasztóvédelmi védelméről szóló 102/2014 (a továbbiakban: Törvény a Távértékesítésben a Fogyasztóvédelemről).

CD- Keys s.r.o. 

Cégjegyzékszám53 398 548
Adóazonosító jel2121354268 
Közösségi adószámSK2121354268

székhelye: 15, Trstená 028 01, Szlovákia

Elérhetőségek: 
support@cd-keys.online
www.cd-keys.online

(a továbbiakban: "Eladó")

Ezek a Felhasználási Feltételek szabályozzák az eladó és az a természetes személy közötti kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, aki a vásárlási szerződést köti (a továbbiakban: "Vásárló") a webes felületen keresztül, amely elérhető a www.cd-keys.online internetes címen található weboldalon (a továbbiakban: "online áruház").

A Felhasználási Feltételek rendelkezései a vásárlási szerződés szerves részét képezik. A vásárlási szerződésben eltérő rendelkezések előnyt élveznek a Felhasználási Feltételek rendelkezéseivel szemben.

Ezek a Felhasználási Feltételek és a vásárlási szerződés szlovák nyelven köttetnek.

II. 
Információk az árukról és árakról

Az árukra vonatkozó információk, beleértve az egyes áruk árait és főbb jellemzőit, az egyes árukra vonatkozóan az online áruház katalógusában találhatók. Az áruk árai általános forgalmi adót tartalmaznak, mivel ÁFA fizetők vagyunk. Az árak a szállítással együtt vannak feltüntetve. Az áruk árai mindaddig érvényesek, amíg azok a webáruházban megjelennek.

Az online áruház katalógusában elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az Eladó nem köteles ezen árukra vonatkozóan adásvételi szerződést kötni (ha az áru nem elérhető).

Az áruk vételárából adott kedvezmények egymással nem vonhatók össze, kivéve, ha az Eladó és a Vevő másként állapodnak meg.

III. 
Megrendelés és adásvételi szerződés megkötése

Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Vevőnél a távközlő eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a Vevő maga fedezi. Ezek a költségek nem térnek el az alapkamattól.

A Vevő az alábbi módokon rendeli meg az árut:

o   ügyfélfiókján keresztül, előzetes regisztrációt követően az online áruházban

o   a megrendelőlap regisztráció nélküli kitöltésével

Megrendeléskor a Vevő választja ki az árut, a darabszámot és a fizetési módot.

A megrendelés elküldése előtt a Vevő jogosult a megrendelésben megadott adatait ellenőrizni és megváltoztatni. A Vevő a megrendelését fizetési kötelezettséggel a Megrendelés gombra kattintva küldi el az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. A megrendelés érvényességének feltétele, hogy a megrendelőlapon minden kötelező adatot kitöltsön, és a Vevő igazolja, hogy megismerte a jelen ÁSZF-et.

Az Eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolást küld a Vevőnek a megrendelés kézhezvételéről a Vásárló által a rendelés leadásakor megadott e-mail címre. Ez a visszaigazolás automatikus, és a szerződés megkötésének minősül. A megrendelés elfogadásáról szóló értesítést a Vevő e-mail címére kézbesítjük.

Abban az esetben, ha az Eladó a megrendelésben szereplő feltételek valamelyikét nem tudja teljesíteni, úgy módosított ajánlatot küld a Vevőnek az email címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és az adásvételi szerződés ebben az esetben úgy jön létre, hogy a Vevő az ajánlat elfogadásáról az Eladót a jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott e-mail címén visszaigazolja.

Az Eladó által elfogadott minden megrendelés kötelező érvényű. A Vevő a rendeléstől elállhat mindaddig, amíg a termék át nem érkezik a Vevőhöz. A Vevő a megrendelését az Eladó jelen ÁSZF-ben megadott e-mail címére küldött e-mail útján mondhatja el.

Abban az esetben, ha az Eladó a termék árának webáruházban történő feltüntetésekor vagy a megrendelés során nyilvánvaló technikai hibába ütközik, az Eladó nem köteles a terméket ezen a nyilvánvalóan hibás áron szállítani a Vevő részére, még akkor sem, ha a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően automatikus megrendelés visszaigazolást küldtünk a Vevőnek. Az Eladó haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt a hibáról, és módosított ajánlatot küld e-mail címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és az adásvételi szerződés ebben az esetben úgy jön létre, hogy a Vevő az Eladó e-mail címére visszaigazolást küld az ajánlat elfogadásáról.

IV. 
Ügyfél számla

A Vevő webáruházban történő regisztrációja alapján a Vevő hozzáférhet ügyfélfiókjához. Vevő számlájáról árut rendelhet, illetve ellenőrizheti a vásárolt termékeket. A Vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut.

Vevő regisztrációkor és árurendeléskor a Vevő köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókjában lévő adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A Vevő által a vevő fiókjában és az áru megrendelésekor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

Az ügyfélfiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A Vevő köteles az ügyfélfiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni. Az Eladó nem vállal felelősséget az ügyfélfiókkal harmadik felek általi visszaélésért.

A Vevő nem jogosult az ügyfélfiók harmadik fél számára történő használatára.

Az Eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen akkor, ha a Vevő már nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésben vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekben vállalt kötelezettségeit.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy folyamatosan elérhető, különös tekintettel az Eladó hardver- és szoftvereszközeinek szükséges karbantartására, illetve harmadik személyek hardver- és szoftvereszközeinek szükséges karbantartására.

V. 
Fizetési feltételek és áruszállítás

Az áru árát és az áru adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a Vevő az alábbi módokon fizetheti meg:

o   kártyás fizetés a CardPay fizetési rendszer használatával

o   készpénz nélküli átutalással az Eladó számlájára

Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül esedékes. 
A fizetési kapun keresztül történő fizetés esetén a Vevő az érintett elektronikus fizetési szolgáltató utasításait követi.

Készpénz nélküli fizetés esetén a Vevő vételár fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeg az Eladó bankszámláján jóváírásra kerül.

Az Eladó a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetést nem követel előre. A vételárnak az áru kiszállítását megelőzően történő kifizetése nem minősül előlegnek. Az adásvételi nyilvántartási törvény szerint az Eladó köteles a Vevő részére számlát kiállítani.

Az árut a Vevő részére kézbesítjük:

o   e-mailben a regisztráció vagy digitális termék esetén a rendelés során megadott címre

o   Szlovák postával fizikai termék esetén

A Vevő az áru Eladótól történő átvételekor köteles az áru működőképességét megvizsgálni, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni az Eladót. Ha hibát észlel, az Eladó köteles ezt a problémát orvosolni. Ha a probléma másként nem oldható meg, a Vevő új csereterméket (kulcsot) kap.

Az Eladó számlát állít ki a Vevőnek. A számla a Vevő e-mail címére kerül elküldésre, és online is elérhető az ügyfélfiókban.

A Vevő az áru teljes vételárának megfizetésével szerzi meg az áru tulajdonjogát.

VI. 
Elállás a szerződéstől

Digitális termékek esetén az áru átadása után nem lehet elállni a szerződéstől. A digitálisan kiszállított árut nem lehet visszaküldeni, mert az áruval később a Vevő visszaélhet.

A fent említett rendelkezés miatt nem lehet elállni a szerződéstől, amelynek tárgya digitális termékek, így CD-kulcsok és előfizetések, amelyeket a Vevő további felhasználásának biztosítása és megakadályozása céljából nem lehet visszaküldeni.

A Vevő a (szerzői jogi törvény által védett) digitális termék beszerzését követően semmilyen módon nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy a megvásárolt digitális terméket nem ő aktiválta, és a jövőben sem kerül aktiválásra. Ezért ebben az esetben nem lehet elállni az adásvételi szerződéstől (mivel a digitális termék a beszerzéskor elfogyott). A vásárló (fogyasztó) az adásvételi szerződés megkötésével (megrendelésével és az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával) kifejezetten kijelenti, hogy ezt a feltételt megismerte és azzal egyetért.

Az Eladó fenntartja a jogot a rendelés vagy annak egy részének visszavonására (elállásra a szerződéstől), ha:

o   a terméket nem gyártják, vagy a gyártást leállították

o   a termék beszállítójának ára megváltozott

o   a termék feltüntetett ára hibás volt

VII. 
Hibás teljesítésből eredő jogok

Az Eladó felelősséggel tartozik a Vevő felé azért, hogy az árunak az átvételkor hibája ne legyen. Az Eladó különösen felelős a Vevő felé azért, hogy az áru átvételének időpontjában a következők érvényesek:

o   az áru olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekben a felek megállapodtak

o   az áru alkalmas arra a célra, amelyet az Eladó a felhasználásra megjelöl, vagy amelyre az azonos típusú árukat általában használják

o   az áru megfelel a leírásban szereplő termék minőségének

o   az áru megfelel a jogszabályi előírásoknak

Az Eladó hibás teljesítésből eredő kötelezettségei legalább a gyártó hibás teljesítésből eredő kötelezettségei fennállnak. A Vevő egyébként jogosult a fogyasztási cikkben bekövetkezett hibára vonatkozó jogát az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül gyakorolni (eltérő rendelkezés hiányában).

Ha az értékesített árun, annak csomagolásán, az áruhoz mellékelt használati utasításban vagy reklámban az egyéb jogszabályoknak megfelelően fel van tüntetve az áru használhatóságának időtartama, a minőségi garanciára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Az Eladó minőségi garanciával vállalja, hogy az áru meghatározott ideig a rendeltetésszerű használatra alkalmas lesz, vagy megőrzi szokásos tulajdonságait. Ha a Vevő az Eladót az áru hibájával megalapozottan vádolja, a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlásának határideje vagy a szavatossági idő nem telik arra az időtartamra, amely alatt a hibás árut a Vevő nem tudja használni.

Az Általános Szerződési Feltételek előző bekezdésében említett rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített árukra olyan hibára, amelyre alacsonyabb áron állapodtak meg, az áru szokásos használatból eredő elhasználódására, használatára. az áru hibája, amely megfelel az áru Vásárló általi átvételekor fennálló használati vagy elhasználódási fokának, vagy ha ez az áru természetéből következik. A Vevőt nem illeti meg a hibás teljesítés joga, ha az áru átvétele előtt tudta, hogy az áru hibás, vagy a hibát a Vevő maga okozta.

Hiba esetén a Vevő reklamációval élhet az Eladónál, és követelheti:

o   csere új árukra

o   a szerződéstől való elállás

A Vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől,

o   ha az árunak jelentős hibája van

o   ha a hiba ismételt előfordulása miatt nem tudja rendeltetésszerűen használni a terméket

o   nagyobb számú termékhiba esetén

A Vevő reklamáció esetén köteles tájékoztatni az Eladót az általa választott jogáról. Választásmódosítás az Eladó hozzájárulása nélkül csak abban az esetben lehetséges, ha a Vevő olyan hiba kijavítását kérte, amely javíthatatlannak bizonyult. Ha a Vevő a lényeges szerződésszegésből származó jogát nem választja meg időben, úgy a nem vagyoni szerződésszegéssel megegyező jogok illetik meg.

Ha az áru kijavítása vagy kicserélése nem lehetséges, a Vevő a szerződéstől való elállás alapján kérheti a vételár teljes visszatérítését.

Ha az Eladó bizonyítja, hogy a Vevő az áru hibájáról az átvétel előtt tudott, vagy azt maga okozta, az Eladó nem köteles a Vevő reklamációját kielégíteni.

Az Eladó köteles elfogadni a vásárlói fiókon keresztül kitöltött vagy e-mailben elküldött reklamációt.

Az Eladó vagy meghatalmazottja a panaszról 14 napon belül, összetett esetekben 30 munkanapon belül dönt. Ez az időtartam nem foglalja magában a termék vagy szolgáltatás jellegétől függően a hiba szakértői megítéléséhez ésszerűen szükséges időt. A reklamációt, ideértve a hibaelhárítást is, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül kell kezelni, kivéve, ha az Eladó a Vevővel hosszabb határidőben állapodik meg. E határidő elmulasztása lényeges szerződésszegésnek minősül, és a Vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől. A reklamáció benyújtásának pillanatának azt a pillanatot kell tekinteni, amikor a Vevő akaratát (a hibás teljesítés jogának érvényesítését) kifejezi az Eladó felé. Előfizetés esetén a jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt a termék nem működött.

A reklamáció eredményéről az Eladó üzenetben/e-mailben tájékoztatja a Vevőt.

Nem illeti meg a Vevőt a hibás teljesítés joga, ha a Vevő a termék átvétele előtt tudta, hogy a termék hibás, vagy a hibát maga okozta.

Indokolt reklamáció esetén a Vevő jogosult a reklamáció benyújtásával kapcsolatban felmerült ésszerűen felmerült költségek megtérítésére. A Vevő ezt a jogát az Eladóval szemben a jótállási idő lejártát követő egy hónapon belül érvényesítheti; ellenkező esetben a bíróság nem engedélyezheti.

A reklamáció módjának megválasztása a Vevő feladata.

Az Eladónak jogában áll a reklamációt elutasítani,

o   ha kiderül, hogy az átruházható licencet egy másik Microsoft-fiókban használják. Az office.com/setup aktiválási weboldalon a licenc megadása után megjelenik a licenc aktiválásának dátuma. Ha ez az időpont 2 naptári nappal későbbi, mint az engedély kézbesítésének időpontja, az Eladónak jogában áll a reklamációt figyelmen kívül hagyni.

Ezt az intézkedést az esetleges visszaélések és a jogosulatlan panaszok tekintetében vezettük be, amelyek akkor merülhetnek fel, ha Ön egy másik Microsoft-fiókra alkalmazza a licencet, és ezt követően panaszt kér. Ezért felkérünk minden ügyfelet, hogy haladéktalanul aktiválja a licencet a kézbesítéstől számított 48 órás határidőn belül. Ez az intézkedés semmilyen módon nem érinti a hordozható Microsoft Office licencekkel kapcsolatos egyéb panaszokat (nem funkcionalitás, kézbesítés,... ).

VIII. 
Szállítás

A szerződő felek minden írásos levelezést elektronikus levélben kézbesíthetnek egymásnak.

A Vevő a levelezést az Eladónak a jelen ÁSZF-ben megadott e-mail címre kézbesíti. Az Eladó a levelezést a Vevőnek az ügyfélfiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címére kézbesíti.

IX. 
Személyes adatok

Az együttműködésünk során közölt minden információ bizalmas, és ennek megfelelően kezeljük. Ha nem ad ön nekünk írásban hozzájárulást, akkor az adatokat nem használjuk semmilyen más célra, mint a szerződés teljesítésére, kivéve az email címét, amelyre kereskedelmi kommunikáció küldhető, mivel ezt a jogszabályok engedélyezik, hacsak ön nem utasítja el. Ezek az értesítések csak hasonló vagy kapcsolódó árukra vonatkozhatnak, és egyszerű módon (levél, e-mail küldése vagy a kereskedelmi kommunikációban található hivatkozásra kattintva) bármikor leiratkozhatnak. Az e-mail címet erre a célra a felek közötti utolsó szerződés megkötésétől számított 3 évig megőrizzük.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos részletesebb információk az Adatvédelmi szabályzatban találhatók.

X. 
A viták peren kívüli rendezése

Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói viták peren kívüli rendezése a Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség feladata, amelynek székhelye: PO BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetcím: https://www. .soi.sk/sk. A http://ec.europa.eu/consumers/odr  platform használható az Eladó és a Vevő közötti, az adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére.

Az Európai Fogyasztói Központ Szlovákia, székhelye: Mlynské nivy 44/A 827 15, Pozsony 212 Szlovák Köztársaság, internetcím: http://www.europskyspotrebitel.skaz Európai Parlament és a Tanács 524/2013 számú, 2013. május 21-i rendelete értelmében működő kapcsolattartási pont, amely a fogyasztói viták online rendezéséről szóló rendelet (524/2013/EU) mellett kiegészíti a 2006/2004/EK rendeletet és a 2009/22/EK irányelvet.

Az Eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést a hatáskörébe tartozó illetékes kereskedelmi iroda végzi. A Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség meghatározott mértékben felügyeli többek között a fogyasztóvédelmi törvény és a távértékesítésben a fogyasztóvédelemről szóló törvény betartását.

XI. 
Záró rendelkezések

Az Eladó és a Vevő közötti valamennyi megállapodásra a Szlovák Köztársaság jogrendje az irányadó. Ha egy adásvételi szerződéssel létrejött kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a Szlovák Köztársaság joga az irányadó. Ez nem érinti az általánosan kötelező jogszabályokból eredő fogyasztói jogokat.

A Vevővel kapcsolatban az Eladót nem köti semmilyen etikai kódex az értelmezés szerint a távollévőségi értékesítésről szóló fogyasztóvédelmi törvény 3. § (1) bekezdés n) pontja szerint.

Az Eladó weboldalára vonatkozó minden jog, beleértve a tartalom szerzői jogát, beleértve az oldalelrendezést, fényképeket, filmeket, grafikákat, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmakat és elemeket, az Eladót illeti. Tilos a weboldalt vagy annak bármely részét másolni, módosítani vagy más módon felhasználni az Eladó hozzájárulása nélkül.

Az Eladó nem felelős az online áruházban bekövetkezett hibákért, amelyek harmadik fél beavatkozása vagy az online áruház olyan célból való felhasználása miatt történtek, amely a céljával ellentétes. A Vásárlónak olyan eljárásokat kell alkalmaznia az online áruház használatakor, amelyek nem befolyásolhatják negatívan annak működését, és nem szabad olyan tevékenységeket végeznie, amelyek engedély nélküli beavatkozást vagy engedély nélküli szoftverhasználatot tesznek lehetővé a saját vagy harmadik fél részéről, és nem használhatja az online áruházat vagy annak részeit vagy szoftverét olyan módon, amely ellentétes annak céljával vagy szándékával.

Az adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nyilvánosan nem hozzáférhető.

Az Általános Szerződési Feltételek szövegét az Eladó módosíthatja, kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a Feltételek korábbi szövegének hatályossága során keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. szeptember 6-án lépnek hatályba.

Utolsó frissítés: 2023. február 26.